LEGO Gameboy color

February 26th, 2009

Lego Gameboy Color

From joris.blok’s flickr.

An Important Message From The Global Entertainment Industry

February 24th, 2009

From The Pirate Bay.
An Important Message From The Global Entertainment Industry

Stöd EMS (Elektroakustisk Musik i Sverige) (Swedish post)

February 19th, 2009

Inkommet i mailen. Om du känner att du stödjer uppropets syfte, klicka gärna på länken och skriv på.

Detta är ett upprop till stöd för EMS Elektroakustisk Musik i Sverige (Elektronmusikstudion). EMS måste få fortsätta att utvecklas som ett nav för den elektroakustiska musiken och ljudkonsten i Sverige och internationellt! Genom att underteckna (tar bara några sekunder) ställer du dig bakom uppmaningen till Kulturdepartementet att ge EMS en långsiktig lösning av huvudmannaskapet. Vi uppmanar dig därför att klicka på länken här nedan och ansluta dig till uppropet.

http://www.webropol.com/P.aspx?id=299647&cid=79666143

Sprid också gärna detta meddelande vidare!

Bakgrundsinformation

Elektroakustisk musik och ljudkonst växer idag som konstarter med en hastighet man tidigare bara kunnat drömma om. En helt ny generation ljudartister och komponister, inte bara sådana som utexaminerats från våra musikhögskolor utan också sådana med helt andra konstutbildningar, musikaliska influenser och traditioner i bagaget visar ett allt större intresse för konstområdet. Behovet av fristående mötesplatser, strukturer och ljudlaboratorier utanför de traditionella (akademiska) institutionerna är därför större än någonsin. EMS har sedan 1964 varit ett centrum för den svenska elektroakustiska musiken med en internationell orientering.

Sedan 1995 ansvarar Rikskonserter för huvudmannaskapet av EMS.

EMS särskiljer sig både verksamhetsmässigt och organisatoriskt från Rikskonserter i övrigt och har bland annat på grund av sin tidigare historia kommit att bli lite av en institution i institutionen hos Rikskonserter. EMS har dessutom under de senaste åren upplevt ett stort och positivt förändringsarbete, med exempelvis fördjupad internationell verksamhet. Mycket tyder nu på att Rikskonserter av inre eller yttre krafter kommer att tvingas till stora förändringar av sin verksamhet. EMS har till följd av Rikskonserters akuta ekonomiska problem drabbats av förändringar i personalbemanningen. Förutom personalförändringen är EMS verksamhet beroende av en fungerande möjlighet till samspel kring beställningsverk för bland annat sitt internationella utbyte. Rikskonserters beställningsverksamhet som lagts i malpåse måste därför snarast återupptas och helst utökas. Fst är också av uppfattningen att Rikskonserter brutit den överenskommelse som kom till stånd mellan EMS stiftare och Rikskonserter vid övertagandet av huvudmannaskapet 1995 genom att inte förankra de åtgärder som berör EMS i Stiftargruppen. (Stiftargruppen är en i avtal reglerad styr-, samrådsgrupp för verksamheten vid EMS med representanter för de verksamma tonsättarna vid EMS samt Kungliga Musikaliska Akademien, Sveriges Radio och Fst).

Enligt Fst:s mening fanns stor anledning att undanta EMS från turordningsreglerna genom att bilda en egen ”krets” av enheten EMS för att undvika att enheten tappar i kraft och tempo i sin fortsatta utveckling. Denna synpunkt är också framförd till Rikskonserters ledning och ordförande vid flera tillfällen.

Hitintills genomförda beslut vittnar om att Rikskonserter inte till fullo förstått vikten av att först definiera vilken profil verksamheten ska ha i framtiden och därefter anpassa sin personalstyrka till den profilen. Att inte utnyttja de möjligheter till undantag av turordningsregler som finns gör att EMS mycket väl kan hamna i ett än sämre läge om Rikskonserter tvingas till ytterligare förändringar i sin verksamhet.

“Vi som undertecknat detta upprop uppmanar Kulturdepartementet att ge EMS en långsiktig lösning av huvudmannaskapet. EMS måste få fortsätta att utvecklas som ett nav för den elektroakustiska musiken och ljudkonsten i Sverige och internationellt”.

Om du instämmer i ovanstående uppmaning, registrera dig då via länken ovan samt sprid detta meddelande till alla du känner!

Med vänlig hälsning,
Föreningen svenska tonsättare
Sandhamnsgatan 79
102 54 Stockholm
www.fst.se

Ewa Nomnemagama

February 5th, 2009

Awesome abstract audiovisual art. Moar available at fividtelefuzzerator’s Youtube profile.

Gama

agamemnon counterpart

Oomper Oomper (forward version)t