Simon Lundströms manga-dom och jakten på de friade bilderna

February 5th, 2011

(Mixed language post. Swedish=blue left border. English=red left border. Warning! No hotlinking, unless you have a goatse fetish!)

I mitten av 2010 dömdes manga-översättaren tillika -experten Simon Lundström (Eller Zimeon om man känner för det) för barnpornografi-innehav för 51 st. tecknade bilder. Målet överklagades och hamnade i hovrätten. 28/1 meddelade svea hovrätt att 12 av bilderna som tingsrätten dömde honom för inte ansågs utgöra barnpornografi i lagens mening.

Jag skulle kunna diskutera det totalt absurda i att lagen, med den goda föresikten att skydda barn, förbjuder tecknade bilder som inte föreställer ett faktiskt övergrepp, men det har redan gjorts på ett flertal ställen i den svenska bloggosfären. Så istället tänker jag försöka mig på att testa mina Google-skillz och stilla min nyfikenhet genom att försöka hitta de bilder som bedömdes ligga inom lagens råmärken.

In mid-2010, the renowned Swedish manga expert and translator Simon Lundström was convicted for possession of child pornography in the Uppsala District Court, for 51 images found on his hard drive. He appealed the conviction. The Svea Court of Appeal upheld the charges, but ruled that 12 of the images weren’t child pornography according to the law.

I could discuss the absurd law, which basically creates a thought crime, but instead, I will try to still my curiosity and test my Google skills, to see if I can find the 12 images that were ruled to be legal under Swedish law.

Efter lite letande hittar jag detta inlägg på anime.se där de tolv filnamnen från rättegångsprotokollet finns uppradade. (Så vitt jag kan utröna finns det inga bilder i protokollet, och inte heller några filnamn angivna för de filer som ansågs vara olagliga av hovrätten.)

Fyra bilder ansågs inte nå upp till lagens definition av “barn”: isen01.jpg, c_girl.jpg, SINO1S.JPG, SINO2S.JPG
Åtta bilder ansågs inte nå upp till lagens definition av “porr”: han.050.jpg, han.051.jpg, n09.jpg, tsurupeta3.jpg, 022x.jpg, CRSN0201.PNG och två filer vid namn _09.JPG. (Kanske två kopior av samma fil.)

My first lead is this post in the anime.se forums (in Swedish) which lists the file names of the twelve legal files, taken from the court protocol. (As far as I understand, no actual images are attached to the protocol, as well as no file names for the images deemed illegal.)

Four pictures did not depict children, as defined by the law: isen01.jpg, c_girl.jpg, SINO1S.JPG, SINO2S.JPG
Eight pictures did not depict pornograhy, as defined by the law: han.050.jpg, han.051.jpg, n09.jpg, tsurupeta3.jpg, 022x.jpg, CRSN0201.PNG and two files named _09.JPG, possibly duplicates.

Read on…