Stoppa FRA-lagen! (Swedish post)

June 15th, 2008

This post is in Swedish and concerns a Swedish bill of legislation that would potentially give the government access to just about all internet traffic in Sweden, without the need of a court order or a specific crime suspicion.

Stoppa FRA-lagen

Utifall att du har missat det så kommer riksdagen den 18 juli att rösta om den s.k. FRA-lagen. Det är en lag som syftar till att legalisera de lagbrott som redan utförs av FRA.

Om förslaget går igenom får FRA rätt att filtrera all kabelbunden trafik som går över landets gränser. (T ex telefoni och internet-trafik) Tvärtemot vad man kan tro går även en stor del av “inrikes-trafiken” en tur ut ur landet och kan således övervakas om förslaget går igenom.

Förslaget sägs skydda mot “yttre hot”, men ingenstans finns en konkret beskrivning av vad dessa hot består i. Och ingenstans beskrivs det hur övervakningen faktiskt ska skydda landet. (De som kan tänkas utgöra dessa “yttre hot” har nog redan idag självbevarelsedrift nog att kryptera sin trafik)

Det finns en stor risk för ändamålsglidning när lagen väl har genomförts och övervakningsutrustningen finns på plats. Ge den 5 år och jag är övertygad om att den kommer att användas för att fånga musikpirater på order av STIM och RIAA.

Onsdag 18 juni sker omröstningen i riksdagen. 8.00 på morgonen samma dag sker en demonstration utanför riksdagshuset till försvar för den personliga integriteten. Endast fyra ytterligare nej-röster behövs för att sänka förslaget.
Jag kommer vara där och visa mitt stöd. Du är också välkommen!

Länkar:
Stoppa FRA-lagen (Info-sida)
Tal av Rickard Falkvinge (Ledare för Piratpartiet)
Blogge Bloggelito’s post ang. “Bloggbävningen” kring FRA-lagförslaget

One Response to “Stoppa FRA-lagen! (Swedish post)”

  1. Gasten says:

    “Det finns en stor risk för ändamålsglidning när lagen väl har genomförts och övervakningsutrustningen finns på plats.”

    Såvitt jag vet är de stora delarna av utrustningen redan på plats. Enligt Oscar Swartz i ett inlägg på SvD’s debattsida har FRA redan införskaffat en superdator på 182 teraflops, vilket ska vara världens kända kraftfulla dator för innehållsgranskning (konstigt nog känner jag mig inte ett dugg stolt).

    Om lagen går igenom känner jag mig ganska lockad att bryta med internet helt och hållet. Gräsrotsrörelser och aktivist fanzines ftw!

    Något som inte heller är helt klart är huruvida mobiltelefonernas GPS-signaler kommer att avlyssnas. Någon info om det?

Leave a Reply

If you'd rather contact me directly, please use the following e-mail address: It appears that you have Javascript disabled. Please enable it to see my e-mail address.