Simon Lundströms manga-dom och jakten på de friade bilderna

February 5th, 2011

(Mixed language post. Swedish=blue left border. English=red left border. Warning! No hotlinking, unless you have a goatse fetish!)

I mitten av 2010 dömdes manga-översättaren tillika -experten Simon Lundström (Eller Zimeon om man känner för det) för barnpornografi-innehav för 51 st. tecknade bilder. Målet överklagades och hamnade i hovrätten. 28/1 meddelade svea hovrätt att 12 av bilderna som tingsrätten dömde honom för inte ansågs utgöra barnpornografi i lagens mening.

Jag skulle kunna diskutera det totalt absurda i att lagen, med den goda föresikten att skydda barn, förbjuder tecknade bilder som inte föreställer ett faktiskt övergrepp, men det har redan gjorts på ett flertal ställen i den svenska bloggosfären. Så istället tänker jag försöka mig på att testa mina Google-skillz och stilla min nyfikenhet genom att försöka hitta de bilder som bedömdes ligga inom lagens råmärken.

In mid-2010, the renowned Swedish manga expert and translator Simon Lundström was convicted for possession of child pornography in the Uppsala District Court, for 51 images found on his hard drive. He appealed the conviction. The Svea Court of Appeal upheld the charges, but ruled that 12 of the images weren’t child pornography according to the law.

I could discuss the absurd law, which basically creates a thought crime, but instead, I will try to still my curiosity and test my Google skills, to see if I can find the 12 images that were ruled to be legal under Swedish law.

Efter lite letande hittar jag detta inlägg på anime.se där de tolv filnamnen från rättegångsprotokollet finns uppradade. (Så vitt jag kan utröna finns det inga bilder i protokollet, och inte heller några filnamn angivna för de filer som ansågs vara olagliga av hovrätten.)

Fyra bilder ansågs inte nå upp till lagens definition av “barn”: isen01.jpg, c_girl.jpg, SINO1S.JPG, SINO2S.JPG
Åtta bilder ansågs inte nå upp till lagens definition av “porr”: han.050.jpg, han.051.jpg, n09.jpg, tsurupeta3.jpg, 022x.jpg, CRSN0201.PNG och två filer vid namn _09.JPG. (Kanske två kopior av samma fil.)

My first lead is this post in the anime.se forums (in Swedish) which lists the file names of the twelve legal files, taken from the court protocol. (As far as I understand, no actual images are attached to the protocol, as well as no file names for the images deemed illegal.)

Four pictures did not depict children, as defined by the law: isen01.jpg, c_girl.jpg, SINO1S.JPG, SINO2S.JPG
Eight pictures did not depict pornograhy, as defined by the law: han.050.jpg, han.051.jpg, n09.jpg, tsurupeta3.jpg, 022x.jpg, CRSN0201.PNG and two files named _09.JPG, possibly duplicates.

Read on…

Stoppa FRA-lagen! (Swedish post)

June 15th, 2008

This post is in Swedish and concerns a Swedish bill of legislation that would potentially give the government access to just about all internet traffic in Sweden, without the need of a court order or a specific crime suspicion.

Stoppa FRA-lagen

Utifall att du har missat det så kommer riksdagen den 18 juli att rösta om den s.k. FRA-lagen. Det är en lag som syftar till att legalisera de lagbrott som redan utförs av FRA.

Om förslaget går igenom får FRA rätt att filtrera all kabelbunden trafik som går över landets gränser. (T ex telefoni och internet-trafik) Tvärtemot vad man kan tro går även en stor del av “inrikes-trafiken” en tur ut ur landet och kan således övervakas om förslaget går igenom.

Förslaget sägs skydda mot “yttre hot”, men ingenstans finns en konkret beskrivning av vad dessa hot består i. Och ingenstans beskrivs det hur övervakningen faktiskt ska skydda landet. (De som kan tänkas utgöra dessa “yttre hot” har nog redan idag självbevarelsedrift nog att kryptera sin trafik)

Det finns en stor risk för ändamålsglidning när lagen väl har genomförts och övervakningsutrustningen finns på plats. Ge den 5 år och jag är övertygad om att den kommer att användas för att fånga musikpirater på order av STIM och RIAA.

Onsdag 18 juni sker omröstningen i riksdagen. 8.00 på morgonen samma dag sker en demonstration utanför riksdagshuset till försvar för den personliga integriteten. Endast fyra ytterligare nej-röster behövs för att sänka förslaget.
Jag kommer vara där och visa mitt stöd. Du är också välkommen!

Länkar:
Stoppa FRA-lagen (Info-sida)
Tal av Rickard Falkvinge (Ledare för Piratpartiet)
Blogge Bloggelito’s post ang. “Bloggbävningen” kring FRA-lagförslaget

Hej ni från Medis :D

April 8th, 2007

This Swedish post was meant for a couple of guys I met on a subway station. For you English speakers, this blog will mainly be in English, and anything of interest in this post will be covered later on in the blog.

Chansen finns att ni faktiskt går in på sidan, hehe. Antingen tycker ni detta är skitcoolt, eller att jag är jättetöntig. (Eller både och bara att ni inte vågar erkänna det första.)
Vad ska jag göra med det genomskinliga påskägget, då? Jo jag har byggt en sån här:

… som låter så här.

Och en sån ska jag alltså bygga i påskägget. Varför i ett genomskinligt påskägg? Jo, jag gillar genomskinliga saker eftersom man kan bygga in lysdioder i dem, som lyser så snyggt. Kolla bara på mina Gameboys, som jag gör musik med:

Så, lämna gärna en kommentar nu, så jag vet att ni hittade rätt. (: (Och sen kan ni fortsätta flina)